DYREKTOR: mgr Małgorzata Sułkowska

 

 

                    KADRA  PEDAGOGICZNA

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Sułkowska     ed.wczesnoszkolna

Ks. Henryk Brdej             religia

Renata Banach                n.ind.,z.rew.,historia

Aneta Florek                   ed.wczes.,wych.fiz.

Joanna Jaworz - Dutka     muzyka

Jolanta Kłodnicka            chemia, biologia

Marek Kłodnicki               fizyka

Adam Lachick                 inf.,tech.,wych.fiz.,biblio.

Alina Lachcik                   j.polski

Agata Niezabitowska        j. niemiecki, dor.zaw.

Krystyna Poręba              ed. wczes.,geografia

Kinga Ryś - Baca              j.angielski, wdż

Barbara Ryż                    ed.przedszkolna

 

 

Alicja Sroka                     pedagog

Anna Święch                   matematyka, plastyka

Ewa Więcek                    wos, ed.dla bezp.