Aktualności

Nauka pływania

31.10.2019 | Wydarzenia

Uczniowie klasy V i VI brali udział w zajęciach nauki pływania na krytej pływalni w Limanowej.


Uczniowie klasy V i VI brali udział w zajęciach nauki pływania na krytej pływalni w Limanowej. Lekcje nauki pływania prowadzili instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia były możliwe dzięki udzieleniu przez Powiat Limanowski dotacji celowej na dofinansowanie zakupu biletów wstępu na pływalnię, resztę kosztów pokryła Gmina Słopnice. Uczestnicy stopniowo doskonalili umiejętności pływania, zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Ponadto udział w projekcie umożliwił poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów.

Pływanie pływalnia

Autor: Dyrektor |  Data wytworzenia informacji: 31.10.2019