Przejdź do treści
baner_szkoły
Przejdź do stopki

Sprzęt komputerowy

Sprzęt komputerowy

Treść

Gmina Słopnice przekazała naszej szkole sprzęt komputerowy, który posłuży uczniom w czasie nauki zdalnej.  Gmina Słopnice pozyskała środki w ramach projektu grantowego pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”, realizowanego przez województwo małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  w  ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i  Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu  A granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

964