Sprawozdanie działalności klubu za rok szkolny 2017/2018

Sprawozdanie

z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu

w Szkole Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego nr 4 w Słopnicach,

za rok szkolny 2017/2018

 

W roku szkolnym 2017/2018 do klubu należało 19 uczniów.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018:

- W październiku wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowali akademię poświęconą św. Janowi Pawłowi II.

- Na przełomie listopada i grudnia w klasach IV – VI zostały przeprowadzone lekcje na temat wolontariatu, czym jest wolontariat, jakie są jego rodzaje oraz w jaki sposób zostać wolontariuszem i jakie zadania pełni wolontariusz.

- 6 grudnia, odbyło się w Kaplicy uroczyste spotkanie ze św. Mikołajem, dla najmłodszych dzieci z wioski, a także ministrantów, lektorów i Dziewczęcej Służby Maryjnej. W zorganizowaniu i przebiegu tej imprezy, przy wsparciu parafii, pomagali członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

-  W grudniu Wolontariusze wraz z P. Adamem Lachcikiem odwiedzili z okazji wspomnienia św. Mikołaja swojego starszego chorego kolegę Józefa Kaima z osiedla Zagrody.

 Wolontariusze przekazali koledze przygotowaną paczkę mikołajkową oraz opowiadali o swoich codziennych zajęciach, szkole, czytali baśnie.

- W okresie przedświątecznym wolontariusze włączyli się w akcję „Świąteczna Paczka” przygotowaną przez P. Anetę Florek i P. Lucynę Witkowską. Zbierano artykuły żywnościowe. Dzięki tej akcji zebrane produkty żywnościowe, spakowane w 6 dużych świątecznych paczek, wraz z życzeniami, przekazano osobom potrzebującym z Podmogielicy.

- 22 grudnia wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariatu pomagały w dekoracji Kaplicy na Święta Bożego Narodzenia.

- 26 grudnia kilku wolontariuszy włączyło się w „Kolędę Misyjną”, organizowaną przez Diecezjalne Dzieło Misyjne. Dochód z tej kolędy został przekazany, za pośrednictwem Diecezjalnego Referatu Misyjnego, na kilka nowych i kontynuację starych projektów związanych z pracą księży i świeckich wśród dzieci z Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Brazylii, Boliwii oraz Syrii i Libanu w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

- 6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego kilku wolontariuszy wzięło udział w Jasełkach Bożonarodzeniowych przygotowanych przez P. Annę Święch i P. Kingę Ryś – Baca.  Jasełka zostały wystawione w kaplicy Podmogielicą.

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018:

-  Środę Popielcową rozpoczęła się kolejna już akcja charytatywna organizowana przez Caritas jako „Jałmużna Wielkopostna”, w którą włączyli się wolontariusze naszej szkoły, w tym roku pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Datki uzbierane w Skarbonkach przez dzieci i młodzież trafiły do osób starszych i chorych. Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na potrzeby starszych i chorych, którzy często czują się samotni, zaniedbani i niepotrzebni.

- w drugim semestrze wolontariusze pod przewodnictwem p. Adama Lachcika nadal odwiedzali chorego, niepełnosprawnego kolegę Józefa Kaima.

- Przed Wielkanocą oraz Uroczystością Bożego Ciała wolontariusze wraz ze Służbą Liturgiczną, pomagali w organizacji Triduum Sacrum, Uroczystości Bożego Ciała i Oktawy po Bożym Ciele. Wykonywali potrzebne elementy dekoracji, a także włączali się pomagając swoim rodzicom w dekorację drogi procesyjnej.

 
Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu: ks. Henryk Brdej