Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 4 Podmogielicą, za rok szkolny 2014/2015


       SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

 

                  przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słopnicach

 


 

Sprawozdanie

z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu

w szkole podstawowej nr 4 Podmogielicą, za rok szkolny 2014/2015

 

Na koniec roku szkolnego 2014/2015 do klubu należało 33 uczniów.

W mijającym roku szkolnym:

1. Starsi uczniowie pomagali na bieżąco uczniom mających trudności w nauce.

2. 22-go września, SKW wziął udział w pielgrzymce dzieci do Sanktuarium Maryjnego w Limanowej. Dziewczynki włączyły się w prowadzenie śpiewu, a chłopcy pomagali w utrzymaniu porządku na trasie pielgrzymki i zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze.

3. 6-go grudnia, przy wsparciu parafii, odbyło się w Kaplicy uroczyste spotkanie ze św. Mikołajem, dla najmłodszych dzieci z wioski i młodszych uczniów szkoły. W zorganizowaniu i przebiegu tej imprezy pomagały dziewczęta z SKW. Pomoc dotyczyła pakowania prezentów, udziału w spotkaniu ze św. Mikołajem, oraz wcieleniu się w rolę Aniołków. Chłopcy zatroszczyli się o techniczną stronę sprawnego rozdawania prezentów.

4. 23-go grudnia członkowie klubu odwiedzili osoby starsze i niepełnosprawne, podzielili się z nimi opłatkiem.

5. Wolontariuszki pomagały w dekoracji Kaplicy na Święta Bożego Narodzenia.

6. 26-go grudnia, dzięki aktywności SKW, szkoła włączyła się w „Kolędę Misyjną”, organizowaną przez Diecezjalne Dzieło Misyjne. Dochód z tej kolędy został przekazany, za pośrednictwem Diecezjalnego Referatu Misyjnego, na rzecz edukacji dzieci z krajów Afryki.

7. Przed Wielkanocą, uczniowie z klasy VI, po raz kolejny odwiedzili starszych i chorych, składając życzenia świąteczne i przeprowadzając krótkie rozmowy.

8. W dniach od 4-go do 11-go czerwca, wolontariusze wraz ze Służbą Liturgiczną, pomagali w organizacji Uroczystości Bożego Ciała i Oktawy po Bożym Ciele.

9. Regularnie, raz w miesiącu, odwiedzano byłą uczennicę, Teresę Franczyk. Kilkugodzinne spotkania sprawiły jej wiele radości.

 

Opiekun SKW: ks. Bogusław Cygan.