Przejdź do treści
baner_szkoły
Przejdź do stopki

załącznik 2 opis przedmiotu zamówienia

Treść

 

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

Numer postępowania: 260-1/12

 

 

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach
im. Henryka Dąbrowskiego
34-615 SŁOPNICE 363
Tel. ( 0-18 ) 33-48-005
e-mail: sp4@slopnice.iap.pl

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I.            Informacje ogólne:

1.       Postępowanie finansowane jest w ramach Projektu:

„Wsparcie Edukacji w Gminie Słopnice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róznic w jakości usług edukacyjnych.

2.       Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasady konkurencyjności
 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), nie podlega ww. Ustawie.

II.            Przedmiot zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

L.p.

Nazwa towaru  (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze)

Ilość

Szczegółowy opis towaru

-1-

-2-

-3-

 

1

magnetyczne liczby na tablice

1szt.

Magnetyczne liczmany i cyfry - zestaw z jabłuszkiem

2

matematyczny supermarket- makatka

1szt.

tematyka - supermarket. Składająca się z 128 ruchomych elementów z materiału. Wymiary 90x145cm

3

liczydło demonstracyjne

1szt.

liczydło 10 rzędowe (z strukturą liczb od 1 do 100). wymiar liczydła 50 x 41 cm

4

szablony grafomotoryczne

3szt.

Składające się z 27 ramek  i 27 wkładów(po 9 kompletów w każdej z 3 serii)

5

płytki grafomotoryczne

1szt.

Zawartość: 10 płytek z trwałego tworzywa z wyżłobionym podwójnym wzorem (dużym i małym) i z drewnianym ołówkiem (bez grafitu)

6

warsztat doskonalenie linii

1szt.

Kolorowe karty prezentujące linie o różnym kształcie i rosnącym stopniu trudności. Zestaw zawierający 30 kart cwiczeniowych,6 przeźroczystych okładek,8 flamastrów.

7

turbinka logopedyczna

1szt.

turbinka zawierająca 2 obręcze z obrazkami, o różnym stopniu trudności, przeznaczona dla dzieci z wadami wymowy.

8

bezpieczne lusterko do trzymania

1szt.

 lusterko dla dzieci z uchwytami do wykonania ćwiczeń o powierzchni 24 x 13 cm oprawione w miękką, trwałą piankę. Wymiar lusterka wraz z oprawą - 45,5 x 24,5 x 3 cm.

9

program PRAKSJA

1szt.

Program "Praksja - ćwiczenia usprawniające mowę "-pełen zestaw ćwiczeń

10

programy multimedialne logopedyczne cz.1

1szt.

Multimedialny pakiet logopedyczny dla dzieci z wadami wymowy w wieku 4-9 lat. Ćwiczenia z wymową głosek sz,ż,cz,dż. Program komputerowy zawierający 5 lub 6 multimedialnych gier, książki, Zeszyty oraz kartonowe wkładki z obrazami i wyrazami.

11

programy multimedialne logopedyczne cz.2

1szt.

Multimedialny pakiet logopedyczny dla dzieci z wadami wymowy w wieku 4-9 lat. Ćwiczenia z wymową  głosek s,z,c, dz. Program zawierający 5 lub 6 multimedialnych gier,  książki, zeszyty oraz kartonowe wkładki z obrazami i wyrazami.

12

programy multimedialne logopedyczne cz.3

1szt.

Multimedialny pakiet logopedyczny dla dzieci z wadami wymowy w wieku 4-9 lat. Ćwiczenia z wymową głosek ś, ź, dź, ć. Program komputerowy zawierający 5 lub 6 multimedialnych gier, książki, zeszyty oraz kartonowe wkładki z obrazami i wyrazami.

13

programy multimedialne logopedyczne cz.4

1szt.

Multimedialny pakiet logopedyczny dla dzieci z wadami wymowy w wieku 4-9 lat. Ćwiczenia z wymową głosek  j,l, r. Program komputerowy zawierający 5 lub 6 multimedialnych gier, książki, zeszyty oraz kartonowe wkładki z obrazami i wyrazami.

14

tablica interaktywna

1szt.

Mobilna tablica interaktywna Returnstar Genius opierająca się na pozycjonowaniu w podczerwieni

15

liczydło uczniowskie

10szt.

wym. 25 x 31 x 12 cm, Liczydło stojące,  wykonane z drewna. Wspomaga proces nauki liczenia i wykonywania operacji matematycznych.

16

wspomaganie rozwoju program logopedyczny

1szt.

 Pakiet eduSensus Wspomaganie rozwoju, składający się z czterech części: wiosna, lato, jesień i zima.

17

piramida logopedyczna L1

2szt.

Składająca się z materiałem ćwiczeniowym do utrwalania liter: ś, ć, ź, dź

18

piramida logopedyczna L2

2szt.

Składająca się z materiałem ćwiczeniowym do utrwalania liter: b-p, d-t, w-f.

19

Siedziska relaksacyjne

1szt.

Siedzisko - tygrys, wypełniony granulatem,- wym. 60 x 52 x 28 cm

20

gry logopedyczne

4szt.

np. domino logopedyczne, gra logopedyczna ,,kto prędzej "-dwie wieże lub ,,czterolistna koniczynka-ślimak" , łamigłówki logopedyczne-Romana Sprawka,

 

2.       Wymagany termin realizacji zamówienia:  od 24.09.2012 do 26.09.2012.

3.       Miejsce przeprowadzenia zamówienia: na terenie Gminy Słopnice.

4.       Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu towaru i potwierdza tego faktu poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

III. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- CPV 32322000-6 – Urządzenia multimedialne

- CPV 31630000-1 - magnesy

- CPV 30195000-2 - tablice

- CPV 30141400-3 – sumatory

- CPV 30194700-2– szablony

- CPV 37524100-8 – gry edukacyjne

- CPV 48190000-6-programy edukacyjne

- CPV 48520000-9 –programy multimedialne

- CPV 38622000-1 - lustra

- CPV 39111000-3 - siedziska

 

85982