Przejdź do treści
baner_szkoły
Przejdź do stopki

Zaproszenie do złożenia oferty w programie Modernizacja Oddziału Przedszkolnego

Treść

Zaproszenie do złożenia ofert do projektu „ Modernizacja Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 , realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałanie: 9.1.1 zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W związku z Modernizacją Oddziału Przedszkolnego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia ofert , których przedmiotem są:

- dostosowanie toalet do potrzeb dzieci,

- modernizacja toalety dla personelu,

- wyposażenie kuchni,

- wyposażenie oddziału przedszkolnego w sprzęt ITC, AGD i audiowizualny,

- dostawa i montaż mebli kuchennych,

- dostawa i montaż szatni,

- dostawa i wyposażenie sali w oddziale przedszkolnym,

- dostawa kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

Termin składania ofert od 30.01.2015r. do 13.02.2015r. do godz.15:00. 

Otwarcie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe odbędzie się w dniu 13.02.2015 r.
o godz. 15:10.

 

W związku z Modernizacją Oddziału Przedszkolnego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia ofert , których przedmiotem są:

- wyposażenie sali przedszkolnej w meble i potrzebne sprzęty,

- dostawa kompletu zabawek i pomocy dydaktycznych,

- dostawa kompletu pomocy dydaktycznych – zestaw grafomotoryczny,

- dostawa artykułów plastycznych.

Termin składania ofert od 11.02.2015r. do 24.02.2015r. do godz.12:00.

Otwarcie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe odbędzie się w dniu 24.02.2015 r. o godz. 12:30.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły lub pod numerem telefonu: 18 3348 005.

 

84200