Przejdź do treści
baner_szkoły
Przejdź do stopki

Projekty ze środków EFS

Treść

Modernizacja oddziału przedszkolnego

 

Gmina Słopnice jest Beneficjentem projektu "Modernizacja Oddziału Przedszkolnego" realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 Słopnicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Planowane koszty projektu 58 269,00 zł.
Dzięki temu Oddział Przedszkolny w naszej Szkole został wzbogacony o nowe wyposażenie sal (meble, wykładzina, dywan), pomoce dydaktyczne oraz zabawki, nową szatnię, sprzęt audiowizualny (tablica interaktywna, telewizor, projektor, komputery) , sprzęt AGD (lodówka , kuchenka gazowa, pralka, odkurzacz), doposażono kuchnię,. Zmodernizowano i dostosowano do możliwości dzieci młodszych istniejącą toaletę wraz z łazienką oraz toaletę dla personelu. Dzięki temu projektowi w Oddziale Przedszkolnym został podniesiony jego standard, co pozwoli na objęcie opieką przedszkolną dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przedszkolaki mają zapewnione bezpieczne i przyjazne warunki do zabawy i nauki, które są dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

 

88046