Przejdź do treści
baner_szkoły
Przejdź do stopki

Polityka prywatności

Treść

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Szkole Podstawowej Nr 4 w Słopnicach, 34-615 Słopnice 363

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach, 34-615 Słopnice 363

 

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dane kontaktowe IOD: Edward Sroka, adres poczty elektronicznej: iod@slopnice.pl

 

Dane osobowe takie jak telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej są przetwarzane na podstawie zgody (Art. 6, ust. 1, pkt a RODO), natomiast pozostałe dane uczniów, rodziców oraz pracowników są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO).

 

Szczegółowe informacje w zależności od celu przetwarzania są dostępne w zakładkach:

 

informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków

 

informacja dla kandydatów do pracy

 

informacja dla pracowników

 

informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

 

85982